Nhà gỗ 3 gian

Nhà gỗ 3 gian

  • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: anh Duy
  • Địa chỉ Địa chỉ: Hải Dương
  • Diện tích Diện tích: 200m2
  • Kinh phí dự trù Loại gỗ: Gõ đỏ
  • Liên hệ: 0972.965.300

Nhà gỗ 3 gian Bắc bộ

  • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Bác Hải
  • Địa chỉ Địa chỉ: Thái Bình
  • Diện tích Diện tích: <p>200</p> m2
  • Kinh phí dự trù Loại gỗ: Gõ đỏ
  • Liên hệ: 0972.965.300

Back to top

Gọi ngay: 0972.965.300
Email: [email protected] Zalo: 0972.965.300
Nhận tư vấn thiết kế