Nhà gỗ 5 gian

Nhà Gỗ 5 Gian - Gỗ gõ đỏ tại Bắc Ninh - Đồ Gỗ Mộc Trần Gia thi công

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Cô Chú Dũng - Hà
 • Địa chỉ Địa chỉ: Bắc Ninh
 • Diện tích Diện tích: 100 m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ: Gõ đỏ
 • Liên hệ: 0972.965.300

Nhà gỗ 5 gian QN

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: test
 • Địa chỉ Địa chỉ: test
 • Diện tích Diện tích: 1000m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ: test
 • Liên hệ: 0972.965.300

Nhà Gỗ Chồng Diêm 7 Gian

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư:
 • Địa chỉ Địa chỉ: Thống Kênh - Hải Dương
 • Diện tích Diện tích: m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ: Gỗ Lim Nam Phi
 • Liên hệ: 0972.965.300

Từ Đường Họ Hoàng Nam Định

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư:
 • Địa chỉ Địa chỉ: Giao Thủy - Nam Định
 • Diện tích Diện tích: m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ: Gõ Gõ Đỏ
 • Liên hệ: 0972.965.300

Cổng Gỗ Cổ Truyền Việt Nam

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư:
 • Địa chỉ Địa chỉ: Nam Định
 • Diện tích Diện tích: m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ: Gỗ Lim Nam Phi
 • Liên hệ: 0972.965.300

Chòi Gỗ MTG01

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư:
 • Địa chỉ Địa chỉ:
 • Diện tích Diện tích: m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ: Lim đỏ
 • Liên hệ: 0972.965.300

Back to top

Gọi ngay: 0972.965.300
Email: [email protected] Zalo: 0972.965.300
Nhận tư vấn thiết kế