Nhà gỗ cổ truyền

Nhà Gỗ 5 Gian - Gỗ gõ đỏ tại Bắc Ninh - Đồ Gỗ Mộc Trần Gia thi công

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Cô Chú Dũng - Hà
 • Địa chỉ Địa chỉ: Bắc Ninh
 • Diện tích Diện tích:  100 m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ: Gõ đỏ

Nhà gỗ 5 gian QN

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: test
 • Địa chỉ Địa chỉ: test
 • Diện tích Diện tích:  1000m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ: test

Nhà Gỗ Chồng Diêm 7 Gian

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư:
 • Địa chỉ Địa chỉ: Thống Kênh - Hải Dương
 • Diện tích Diện tích:  m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ: Gỗ Lim Nam Phi

Từ Đường Họ Hoàng Nam Định

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư:
 • Địa chỉ Địa chỉ: Giao Thủy - Nam Định
 • Diện tích Diện tích:  m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ: Gõ Gõ Đỏ

Cổng Gỗ Cổ Truyền Việt Nam

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư:
 • Địa chỉ Địa chỉ: Nam Định
 • Diện tích Diện tích:  m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ: Gỗ Lim Nam Phi

Chòi Gỗ MTG01

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư:
 • Địa chỉ Địa chỉ:
 • Diện tích Diện tích:  m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ: Lim đỏ

Nhà gỗ 3 gian

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: anh Duy
 • Địa chỉ Địa chỉ: Hải Dương
 • Diện tích Diện tích:  200m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ: Gõ đỏ

Nhà gỗ 3 gian Bắc bộ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Bác Hải
 • Địa chỉ Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích Diện tích:  

  200

  m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ: Gõ đỏ

Bàn thờ 03

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư:
 • Địa chỉ Địa chỉ:
 • Diện tích Diện tích:  m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ:

Sập thờ 01

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư:
 • Địa chỉ Địa chỉ:
 • Diện tích Diện tích:  m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ:

Sập thờ 02

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư:
 • Địa chỉ Địa chỉ:
 • Diện tích Diện tích:  m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ: gỗ gụ

Sập thờ 03

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư:
 • Địa chỉ Địa chỉ:
 • Diện tích Diện tích:  m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ: gỗ Gõ

Sập thờ 04

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư:
 • Địa chỉ Địa chỉ:
 • Diện tích Diện tích:  m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ:

Sập thờ 05

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư:
 • Địa chỉ Địa chỉ:
 • Diện tích Diện tích:  m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ:

Sập thờ 06

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư:
 • Địa chỉ Địa chỉ:
 • Diện tích Diện tích:  m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ: Hương đỏ

CDDT 01

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư:
 • Địa chỉ Địa chỉ:
 • Diện tích Diện tích:  m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ:

CDDT 02

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư:
 • Địa chỉ Địa chỉ:
 • Diện tích Diện tích:  m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ:

CDDT 03

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư:
 • Địa chỉ Địa chỉ:
 • Diện tích Diện tích:  m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ:

Phòng thờ MTG01

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư:
 • Địa chỉ Địa chỉ:
 • Diện tích Diện tích:  m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ: Gỗ Gõ Đỏ Pachy

Phòng thờ MTG02

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư:
 • Địa chỉ Địa chỉ:
 • Diện tích Diện tích:  m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ: Gỗ Gõ Đỏ Pachy

Bàn thờ MTG01

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư:
 • Địa chỉ Địa chỉ:
 • Diện tích Diện tích:  m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ:

Bàn thờ MTG02

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư:
 • Địa chỉ Địa chỉ:
 • Diện tích Diện tích:  m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ:

Back to top

Gọi ngay: 0972.965.300
Email: [email protected] Zalo: 0972.965.300
Nhận tư vấn thiết kế