Các công trình do Đồ Gỗ Mộc Trần Gia thi công

Nhà Gỗ 5 Gian - Gỗ gõ đỏ tại Bắc Ninh - Đồ Gỗ Mộc Trần Gia thi công

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Cô Chú Dũng - Hà
 • Địa chỉ Địa chỉ: Bắc Ninh
 • Diện tích Diện tích: 100 m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ: Gõ đỏ
 • Liên hệ: 0972.965.300

Nhà gỗ 3 gian

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: anh Duy
 • Địa chỉ Địa chỉ: Hải Dương
 • Diện tích Diện tích: 200m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ: Gõ đỏ
 • Liên hệ: 0972.965.300

Nhà gỗ 3 gian Bắc bộ

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Bác Hải
 • Địa chỉ Địa chỉ: Thái Bình
 • Diện tích Diện tích: <p>200</p> m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ: Gõ đỏ
 • Liên hệ: 0972.965.300

Bàn thờ 01

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư:
 • Địa chỉ Địa chỉ:
 • Diện tích Diện tích: 250m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ: Gõ đỏ
 • Liên hệ: 0972.965.300

Bàn thờ 02

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư:
 • Địa chỉ Địa chỉ:
 • Diện tích Diện tích: 250m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ:
 • Liên hệ: 0972.965.300

Bàn thờ 04

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư:
 • Địa chỉ Địa chỉ:
 • Diện tích Diện tích: 250m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ:
 • Liên hệ: 0972.965.300

Bàn thờ 05

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư:
 • Địa chỉ Địa chỉ:
 • Diện tích Diện tích: 250m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ:
 • Liên hệ: 0972.965.300

Bàn thờ 03

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư:
 • Địa chỉ Địa chỉ:
 • Diện tích Diện tích: m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ:
 • Liên hệ: 0972.965.300

Sập thờ 01

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư:
 • Địa chỉ Địa chỉ:
 • Diện tích Diện tích: m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ:
 • Liên hệ: 0972.965.300

Sập thờ 02

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư:
 • Địa chỉ Địa chỉ:
 • Diện tích Diện tích: m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ: gỗ gụ
 • Liên hệ: 0972.965.300

Sập thờ 03

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư:
 • Địa chỉ Địa chỉ:
 • Diện tích Diện tích: m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ: gỗ Gõ
 • Liên hệ: 0972.965.300

Sập thờ 04

 • Chủ đầu tư Chủ đầu tư:
 • Địa chỉ Địa chỉ:
 • Diện tích Diện tích: m2
 • Kinh phí dự trù Loại gỗ:
 • Liên hệ: 0972.965.300

Back to top

Gọi ngay: 0972.965.300
Email: [email protected] Zalo: 0972.965.300
Nhận tư vấn thiết kế